Maskinek AB
 
 

Sågverk - Hyvleri - Träförädling

 Start   Företaget   Produkter   Begangnat   Kontakt

Maskinek AB Per-Erik Sjödin Tel: 070-5927884

 

 

Produkter

 

Paket Trp

Tilt

Avströning

Band Trp

Elevator

Jämndragning

Enstyckem
Hajfenskedja
Knapkedja
  Kap med huv
  Urläggs klaff
Hyvelinmatare
  Hyvel fundament
Kedjeavlägg
Ändspontbord
Buntstaplare
Rullbana
Paketläggare
Paketrullbana
Buffert Trp
Urläggs elevator
Övrigt