Sorteringsklaff för urlägg - vrak, Uppsamlare                          Skriv ut sida PDF

Urläggsklaff som styrs via sorteringsplatsen, gör det möjligt att sortera ut virke före hyvling.

En uppsamlare för vrak eller u-lägg står under hyvelinmatare och styrs från sorteringsplats.

Funktion

Genom att styra in virkesbiten till steg ett går klaffen upp och virket faller ner till en

badtransportör som för virket vidare till en bufferttransportör.

Genom att styra in virkesbiten till steg två går klaffen upp och virket samlas

upp i en uppsamlare för vrak som står under hyvelinmataren.