Kap med huv och stup                         Skriv ut sida PDF

Klinga med huv och stup för ändkapning av virke.

Utförande

Klingmotor är bromsad och säkerhetsbrytare säkerställer att huvöppning ej kan ske innan klingan har stannat.

Klingan är skyddad av en huv med plastridå samt har utsug till 100 mm:s stos.

Funktion 

Medbringarkedjan i justerkapbordet transporterar virkesbiten förbi klingan, som kapas på det angivna stället som operatören uppgett. 

Teknisk Data

Klingdiameter:                                          500 mm

Motor:                                                      3 Kw, 400 V, 50 Hz Bromsad.

Utsug:                                                      100 mm.