Elevator för urlägg              Skriv ut sida PDF

Urläggselevator är transporterar urlägg från golvnivå till paketläggare, och ser till att virket matas upp en och en.

Utförande

Elevatorn är försedd med  sex St, transportörskedjor med snedskurna medbringare, Medbringarna löper

på glidplast som sitter på plåtbeklädnaden mellan medbringarkedjorna. Mellan medbringarkedjorna sitter

en pneumatisk brädavskiljare som separerar tunt virke. Alla elevatorer anpassas efter kunden behov.

Funktion

 Elevatorn är avsedd att transporter det utsorterade virket, från en bufferttransportör  till paketläggaren.

Det utsorterade virket stegas fram på en bufferttransportör.

När bufferten ska tömmas matas virket fram till elevatorns rasplåt, därifrån matas virket upp med elevatorn.

Hastigheten är anpassad så att bitarna glider ner en och en.

 

Teknisk data

Kedja:                                                       6 St, 1" stålkedja med rak länk.

C/C Medbringare:                                      508 mm. 20 länk.

Virkeslängd:                                              1.800 - 6.000 mm.

Motor:                                                       1,5 Kw,  400 V, 50 Hz.