Buntläggare, Automatisk läggning av virke i bunt.        Skriv ut sida PDF

Automatiska buntläggare för stapling av virke till buntar,

för vidare transport till bandning, foliering eller banderoller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utförande

Buntläggaren består av 5 St. tvärgående bandtransportörer och en tvärgående bandklaff,

när klaffen är i sitt övre läge går virket direkt till paketläggare, i sitt nedre läge staplar den bunt.

Hissanordning för bunten är av typ paternosterverk som har tre uppsättningar hissarmar,

i bunthissen sitter pneumatiska utpuffare som styr ut den färdiga bunten på en rulltransportör.

På motsvarande sida sitter en grind som mothåll när bunten puffas ut.

Två uppsättningar om fem pneumatiska gafflar som växelvis lägger ner virket på hissarmarna.

Funktion

Två uppsättningar  om vardera fem gafflar gör växelvis rörelse, när ena uppsättningen gafflar står i övre läge och är utskjuten,

är den andra uppsättningen gafflar i sitt nedre läge, och är inskjuten. 

När bandklaffen står i sitt nedre läge och virke kommer in till sitt läge på gaffeln, går gafflarna ner och lägger virket på hissarmarna.

Växelvis går den nedre gaffeluppsättningen upp och inväntar nästa virkesämne.

Denna rörelse sker växelvis till rätt antal ämnen är uppnådda och bunten puffas ut på rullbanan.

Hissen som samtidigt taktar  in bitarna ökar hastigheten till det dubbla tills nästa uppsättning hissarmar är i rätt position för att lägga en ny bunt.

Inställning av buntens bredd görs med en arm på gaveln. Inställning av antal St, per bunt ställs in i OP-panelen i manöverskåpet.

Vändning av understa respektive översta brädan ställs in på OP-panel i linjeskåp. Vid genommatning av bunt kan hastigheten ökas.

Teknisk Data

Gaffelfreskens:                    45 bit/min

Virkesbredd:                       50 - 200 mm

Virkeslängd:                       1800 - 6000 mm

Buntmatning rullbana:          0 - 60 m/min.

Motor Hiss:                        1,1 Kw, 400V 50 Hz.

Motor bandtransportör:      2 x 0,75 Kw, 400 V, 50 Hz.

Motor Rullbana:                 0,75 Kw, 400 V, 50 Hz.