Avströning med strötransportör                Skriv ut sida PDF

Avströnings-transportör är avsedd att ta emot skikt från pakethissen och separera

bindströn för vidare transport till ströbinge.

 

Utförande

Avströningstransportören består av 6 St, kedjor  som tar emot skikten från pakethissen för

vidare transport till elevator. strö stupet är klädd med plywood och har en bandtransportör i

botten för bortforsling av bindströn.

Avströningstransportören är i huvudsak avsedd för automatisk drift

som transporterar virket med kedjetransportör till nästa maskin.

 

Teknisk data

Kedja:                                6 St, 1" stålkedja med rak länk

Transporthastighet:             15 m/min.     

Bandtrasportör:                  Bredd 300 mm. Längd anpassas.

Motor:                               1,5 Kw 400 V, 50 Hz.

Motor:                               1,1 Kw 400 V, 50 Hz.