Bandtransportörer                Skriv ut sida PDF 

Bandtransportörer används som, urläggstransportör, knubbtransportör, accelerationstransportör, strötransportör.

Utförande

Bandtransportören består av en plåtlåda med bärrullar och styrplåtar samt två trummor och ett ändlöst band.

Bandtransportören anpassas till det ändamål den är avsedd.

Funktion

Bandtransportören används till, transport av bindströn - strön, avkap under kapklinga,

accelerationstransportör efter hyvel, transportör av urlägg.

Teknisk data

Bredd:                                150 - 600 mm.

Drivtrumma:                       Anpassas efter längd på transportören.

Vändtrumma:                     160 mm, ( Standard)

Motor:                               1,5 - 3 Kw, 400 V, 50 Hz.

Band:                                Till avkap / Filtband  - Till acceleration, / Ropanyl EM 8/2 00 + 8