Pakettransportör för virkespaket              Skriv ut sida PDF

Pakettransportör (PKTR) används för in och uttransporter av virkespaket,

och består av 4 st. kedjebanor där den raklänkade 1",  kedjan löper på kilstål.

Mittmonterad drift innebär att transportören har en optimal drivning.

Och är lätt att anpassa och montera in i befintliga anläggningar.

Funktion

Pakettransportören är i huvudsak avsedd för automatisk drift för transport av virkespaket,

men kan från operatörsplats köras manuellt, fram eller back.

Pakettransportören anpassas individuellt efter kundens behov.

Teknisk data

Kedja:                                 1" stålkedja med rak länk

Transporthastighet:             12 M/min

Transportörens höjd:           Min 450 mm

Motor:                                 3,0 Kw, 400 V, 50 Hz

Tillval:                                 Vipparm för induktiv givare.