Företagsinformation      

Maskinek AB är ett företag med med mer än 30 års erfarenhet inom träförädling. Vi har en kompetens och ett kunnande som är svåröverträffad. I företaget kombineras erfarenhet av svensk träförädling, med kompetens inom konstruktion, tillverkning, montage och driftsättning. Det gör att Maskinek AB till ett unikt företag inom träförädling.  Ansvar hela vägen är vårt motto.

Maskinek AB står för förnyelse inom träförädling. Vi har erfarenhet och resurser att konstruera komplexa maskiner på era uppdrag.

Maskinek AB

Per-Erik Sjödin
Per-Erik Sjödin