Välkommen till Maskinek AB

Vi tillgodoser träförädlingsindustrins behov av maskiner och
kringutrustning med hög tekniknivå som ger ökad konkurrenskraft.
Vi projekterar, tillverkar, renoverar, bygger om, monterar och
driftsätter maskiner och utrustningar för träförädlingsindustrin.
Från idé till färdig produkt.
Intag till Hyvleri
INTAG
Efter hyvel
EFTER HYVEL
Hyvelinmatare
HYVELINMATARE
Buntstaplare
BUNTSTAPLARE
 
Paketläggare
PAKETLÄGGARE
Paketläggare
PAKETLÄGGARE
Ändspontaggregat
ÄNDSPONT
Buntäggare
BUNTSTAPLARE
 
Strökassetter
STRÖKASSETTER
Strökassetter
DUBELKASSETT
Hajfena
HAJFENA
VÄNDHJUL