Detta hyvleri är såld
 
Komplett hyvleri
 Hyvleriet kan säljas komplett uppmonterat och igångkört hos kund. Hyveln genomgången och försedd med skyddshuv. Nytt styrsystem, säkerhets ridåer och komplett dokumentation.
TEKNISK SPECIFIKATION

Pos 1 PAKETTRANSPORTÖR
• 5 Armar
• Banlängd ca. 7000 mm
• Benstöd
Pos 2 VIRKESTILT FÖR JUSTERAT VIRKE
• 4 Armar
• Plått klädd för bindströn
Pos 3 AVSTRÖNINGSBANA
• 6 st, 1" kedjor
• Strö stup

Pos 4 STRÖREM FÖR BINDSTRÖN
• Längd 8 m
• Bandbredd 300 mm

Pos 5 ELEVATOR
• Med jämndragningsrullar

Pos 6 JÄMNDRAGNING MED ÄNDBAND

Pos 7 ENSTYCKEMATARE
• Buffertkedja
• Vändare icke vändare

Pos 8 JUSTERKAPBORD
• 6 st 1" kedjor dubbel delning

Pos 9 KAPSPINDEL
• Huv och stup
• Inbyggd spindel för ändfräs

Pos 10 URLÄGGSKLAFF
• Pneumatisk
• Paketläggare för urlägg (Under hyvelinmatare)
• Pakettransportör 4 Armar
• Ny styrning 2009

Pos 11 HYVELINMATARE
• Hydraulisk Med buffert transportör
• Hydraulisk skida (Ombyggd 2008)Pos 12 HYVEL WACO 225 MED GENOM-MATNING
• Matning ombyggd av Waco 2009 El.
• Hyvel gås igenom av Maskinek
• Ny skyddshuv enl. Säkerhetsföreskrifter

Pos 13 HYVELFUNDAMENT
• (Option spånskruv i fundament)

Pos 14 KUTTERLYFT
• El driven lyftarm för byte av kuttrar

Pos 15 KEDJEAVLÄGG
• Med sorterplats
• Kedjeavlägg höger till bandtransportör L: 12000 mm.
• Avlägg till Almab paketläggare
• 2St, paketrullbanor för ut transport
• Kedjeavlägg vänster ändspontbord

Pos 16 ÄNDSPONTBORD
• 6 St, Medbringarkedjor 1" Dubbel delning
• Rullställ för jämn dragning
• Rullställ till modulmåttställ
• Modulmåttställ för 3 Dm, kapning
• Ställ för exaktkapning med 2 spindlar
• Rullställ för jämndragning

 
Pos 17 KAPSPINDEL
• Huv och stup

Pos 18 ÄNDSPONTAGGREGAT
• 2 St, Flessum ändspontaggregat

Pos 19 BLÄCKSTRÅLESKRIVARE

Pos 20 PAKETLÄGGARE
• Forslunds
• Ombyggd 2008 plastbelagda kedjor


Pos 21 PAKETTRANSPORTÖR
• 4 Armar med mittdrift
• Längd Ca: 4000 mm

Pos 22 PAKETTRANSPORTÖR
• 4 Armar med mittdrift
• Längd Ca: 4000 mm

Pos 23 EL-MATERIAL SKÅPOMBYGGNAD
• PLC med etn. anslutning.
• 2 st.Ns 5 terminaler mono med etn. anslutning
• Ombyggnad elskåp
• Elritning
• Install. ritning
• Sensorer

• Program och drifttagning

• 7 st safety zoner

Pos 24 DOKUMENTATION
• Fullständig CE märkning av levererad utrustning
• Uppritning av nya layouter
• Motorlista
• Ventillista
• Givarlista
 
 
 
 
 
 
KOMPLETT LÄNGDHARPA MED 14 FACK