Komplett paket kap
 
För kapning av virkespaket, komplett med skärmtak och stativ