Fingerskarv linje för kontinuerlig körning

 

Fabrikat: Forslund

Tillverknings år: 2000

 

I Kåge kördes anläggningen med 45 bit/min med dim. 32 x 105 och längder på 30—90 cm och man producerade en container per skift. (45 m3 / skift ) Ett skift 490 min
  • Max bredd = 160 mm är kört, men bredd 200 mm går nog.
  • Max tjocklek = 63 mm
  • Min tjocklek = 25 mm
  • Max virkesl. = 2000 mm
  • Min virkesl. .= 300 mm
  • Filmklipp på anläggningen